Πώς να αξιολογήσετε μία ιστοσελίδα;

Είστε στο στάδιο που προσπαθείτε να βρείτε προμηθευτή για την κατασκευή της σελίδας σας. Βρήκατε την WebLet όπου κατασκευάζουμε ιστοσελίδες για ένα κλάσμα της τιμής από άλλα γραφεία. Προσπαθόντας να δικαιολογήσουν την πολλαπλάσια τιμή, η απάντηση τους είναι σχεδόν πάντα: “Η ποιότητα μας είναι πολύ καλύτερη.” Είναι? Και πώς το καθορίζουμε?

Ας το αφήσουμε στους ειδικούς της Google.

Το Google Lighthouse είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Google και επιτρέπει στους προγραμματιστές να ελέγχουν και να βελτιώνουν την απόδοση, την προσβασιμότητα και την εμπειρία χρήστη των ιστοσελίδων τους. Μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, δημόσια ή που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας, σε οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του επιτραπέζιου υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιείτε Google Chrome μπορείτε το να βρείτε εδώ.

1 - Χαρακτηριστικά του Google Lighthouse

Το Google Lighthouse προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να βελτιστοποιούν τις ιστοσελίδες με διάφορους τρόπους. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:

1) Performance: 
Ανάλυση απόδοσης: Το Google Lighthouse αξιολογεί την ταχύτητα φόρτωσης μιας ιστοσελίδας, τον χρόνο απόδοσης σελίδας και άλλες μετρήσεις απόδοσης και παρέχει λεπτομερείς προτάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης της σελίδας.

2) Accessibility: Αξιολόγηση προσβασιμότητας: Το Google Lighthouse εξετάζει τις δυνατότητες προσβασιμότητας μιας ιστοσελίδας και παρέχει προτάσεις για να κάνει τη σελίδα να παρέχει καλύτερη εμπειρία στον χρήστη (user experience).

3) Best Practices: Βέλτιστες πρακτικές: Το Google Lighthouse αξιολογεί τη συμμόρφωση μιας ιστοσελίδας με τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη ιστού και προσφέρει προτάσεις για τη βελτίωση της συμμόρφωσης της σελίδας με αυτά τα πρότυπα.

4) SEO: Ανάλυση SEO: Το Google Lighthouse αξιολογεί τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) μιας ιστοσελίδας και παρέχει συστάσεις για τη βελτίωση της προβολής της στις μηχανές αναζήτησης.

2 - Πώς λειτουργεί το Google Lighthouse;

Το Google Lighthouse λειτουργεί εκτελώντας μια σειρά ελέγχων σε μια ιστοσελίδα και στη συνέχεια δημιουργώντας μια αναφορά που επισημαίνει τομείς βελτίωσης. Το εργαλείο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό μετρήσεων και βέλτιστων πρακτικών για την αξιολόγηση της απόδοσης, της προσβασιμότητας και άλλων βασικών παραγόντων μιας ιστοσελίδας.

Βήματα:
1) 
Κάντε εγκατάσταση στο google chrome την επέκταση google lighthouse που θα βρείτε εδώ.

2) Μπείτε στην αρχική σελίδα του προμηθευτή σας ή σε σελίδες που έχει κατασκευάσει για πελάτες.

3) Πατήστε δεξί click, εάν η εγκατάσταση του Lighthouse έχει γίνει, η τελευταία επιλογή είναι “έλεγχος” (inspect).

4) Μπείτε στην καρτέλα “Lighthouse” και επιλέξτε “ανάλυση φόρτωσης σελίδας” (Analyse Page Load). 

5) Δείτε τα αποτελέσματα και κάνετε σύγκριση μεταξύ προμηθευτών.

Scroll to Top