Τι είναι o GDPR (ΓΚΠΔ)

Ο ΓΚΠΔ (Γενικός Κώδικας Προστασίας Δεδομένων) αλλιώς GDPR (General Data Protection Regulation) είναι η νομοθεσία που πέρασε το 2018 με σκοπό να συμμορφώσει όλες τις εταιρίες (ασχέτως μεγέθους, ισχύει και για ατομικές) που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ενός πελάτη (όπως το όνομα).

Δεν είμαστε ειδικοί στη συμμόρφωση των εταιριών.
Υπεύθυνος της κάθε εταιρίας για την συμμόρφωση είναι ο DPO όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σε αυτό το άρθο μοιραζόμαστε χρήσιμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στο βάρος της συμμόρφωσης με την συγκεκριμένη νομοθεσία.

Πρόστιμα GDPR

Μη συμμόρφωση με τον GDPR θα επιφέρει βαριά πρόστιμα στις επιχειρήσεις σε περίπτωση καταγγελίας και ελέγχου που διαπιστώνει παραβιάσεις. 
TOP 5 Πρόστιμα για παραβιάσεις GDPR το 2023

1 - META Platforms (Facebook, Instagram κτλ): € 1,200,000,000
2 - META Platforms: € 390,000,000
3 - Tik Tok - € 345,000,000
4 - Criteo - €40,000,000
5 - Tik Tok - £12,700,000

Είναι σημαντικό να διαβάστε όλο το άρθο για να καταλάβετε τους λόγους που οδηγούν σε τέτοια πρόστιμα εδώ: lawspot.gr

Πρόστιμα GDPR στην Ελλάδα

Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι στην Ευρώπη αλλά τι γίνεται στην Ελλάδα?
Η ελεγκτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ). Θα βρείτε την σελίδα της αρχής με πάρα πολύ υλικό εδώ: dpa.gr
Μεγάλα πρόστιμα έχει λάβει η Alpha Bank, με αρκετά πρόστιμα των €50,000
Όλα τα πρόστιμα GDPR στην Ελλάδα εδώ: dpa.gr

Ενημέρωση σχετικά με τον GDPR

Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι υποχρέωση της κάθε επιχείρησης. Είναι βουνό για τις μικρές επιχειρήσεις και δυστυχώς δεν έχει τεθεί διαδικασία πιστωποίησης από την ελεγκτική αρχή. Χωρίς να είμαστε ειδικοί, παραθέτουμε χρήσιμους συνδέσμους για να ενημερωθείτε.

1 - Όλη η Νομοθεσία GDPR (Ευρωπαϊκή Ένωση)
Πρόκειται για 99 άρθα με όλες τις λεπτομέριες που πρέπει να γνωρίζετε.

2 - Βήματα Συμμόρφωσης ( Δ. Π. Α ) 
Η καθοδήγηση της Ελληνικής αρχής προς Ελληνικές επιχειρήσεις.

3 - Βήματα Συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκή Ένωση)
Η καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ελληνικά.

Ποια είναι τα δικαιώματα των Πολιτών

Bασικά δικαιώματα των πολιτών (υποκειμένων των δεδομένων)

  1. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13-14) και πρόσβασης (άρθρο 15) στα δεδομένα: Θα έχετε περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16): Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.
  3. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17): Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.
  4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18): Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20): Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.
  6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21): Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
Scroll to Top